หนังสือและตำรา ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีงบประมาณ เอกสารงงานวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475