ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

การลาของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 


***การเข้าสู่ระบบให้กรอกรหัสผู้ใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษ และกรอกรหัสผ่านเป็นตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน***

 

LOGIN

Username ::

Password  ::